For lærlinger

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. De fleste ordinære yrkesforberedende utdanningsprogrammene er organisert etter en 2 +2 modell, som vil si at eleven etter to års opplæring i skole skal ha to år som lærling ute i bedrift.

I bedriften får man både opplæring og praksis i et fag. De to årene i bedrift skal bestå av ett års opplæring og ett års verdiskapning. Når disse fire årene er gjennomført, kan eleven/lærlingen gå opp til en fag-/svenneprøve (les mer på www.udir.no eller www.vilbli.no).

Vi har også lærekandidater med opplæringskontrakt, som velger ut deler av målene i læreplanen. Som lærekandidat skal du ved slutten av kontraktstiden gå opp til en kompetanseprøve, som skal vise det nivået opplæringen har ført fram til. En kompetanseprøve er en prøve på et lavere nivå enn fag-/svenneprøven og du skal prøves i forhold til de målene som er fastsatt for opplæringen din.

Elever som har gjennomført Vg1 Naturbruk og Vg2 Hest- og hovslagerfag, har formell rett til å søke læreplass i en bedrift, men det finnes også andre muligheter og veier til fagbrev. Ta gjerne kontakt med oss om du har lyst til å vite mer om mulighetene til å bli lærling i ett av våre fag.

Spørsmål? Ring 91 16 90 61 eller sendt mail til [email protected]

Hestefaget

Du får kompetanse om hestens stell, helse og drift av profesjonell stall.

Varighet
To år på skole og to år i bedrift.

Opptakskrav
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

Les om Hestefaget

Hovslagerfaget

Du får kompetanse på bein og hover på hesten, og lærer å sko hesten.

Varighet
Et år på skole (Vg1 naturbruk) og tre år i bedrift (særløp 1+3).
Faget ligger under studieretning for naturbruk i videregående skole.

Opptakskrav
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1 naturbruk

Les om Hovslagerfaget