Hestefaget

Du får kompetanse om hestens stell, helse og drift av profesjonell stall.

Varighet
To år på skole og to år i bedrift.

Opptakskrav
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

Hestefaget ble innført av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i mai 1998. Det innebærer at man etter det er mulig å avlegge fagprøve for å bli hestefaglært etter to års skolegang og deretter to års opplæring og verdiskapning i bedrift.

Faget ligger under studieretning for naturbruk i videregående skole.
Det vil si at elever som ønsker å bli hestefaglært begynner på Vg1 naturbruk, og fortsetter på Vg2 Heste- og dyrefag. Etter fullført skolegang fortsetter man som lærling, og får praktisk opplæring i en bedrift i hestebransjen, og hvor læretiden kan avsluttes med å avlegge praktisk fagprøve.

Etter bestått fagprøve er kandidaten hestefaglært og har oppnådd status som fagarbeider.

Som fagarbeider innen hestefaget kan man arbeide innenfor travnæring, ride virksomhet, galoppnæring, bedrifter som driver med hesteturisme og fritidsaktiviteter, stutteribedrifter og bedrifter som driver med hest brukt i terapi og annen helserelatert virksomhet, m.m.
Som hestefaglært kan du også søke på andre videregående utdanninger ved Norsk Hestefagskole, for eksempel ridelærer, stallmester, travtrener, leder for hesteturisme m.m.

Det er også mulig å avlegge fagprøve i hestefaget som praksiskandidat, det vil si som «privatist». Da kreves det at du har minst 5 års (60 mnd.) allsidig praksis fra hestefaget.

https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo