For bedrifter

Videreføring av kunnskap gjennom lærlingordningen bidrar til å sikre bransjens fremtid. Gjennom seriøs, pålitelig, oppfølging og praksis skaper man gode holdninger til de ønsker en karriere innen heste- og hovslagerfaget.  

Mange bedrifter har behov for arbeidskraft og en lærlingeordning. For disse vil det utvilsomt være lønnsomt for bedriften å ta inn lærling. Lærlingen har en teoretisk og praktisk bakgrunn som bedriften kan nyte godt av umiddelbart. Lærlingen er normalt minst 18 år, og er dessuten en motivert person som satser på kompetansegivende utdanning. Selv om bedriften må bruke noe av sin tid til veiledning, vil en lærling i løpet av læretiden bli stadig mer produktiv, og på sikt kunne bidra til bedre lønnsomhet for din virksomhet. Man vil normalt også kunne motta et tilskudd for å ha lærling, og utgiftene til å dekke lærlingens lønn er overkommelig.

En lærling kan læres opp til å bli en god medarbeider tilpasset din virksomhets. Etter endt læretid, har du mulighet til å rekruttere en dyktig medarbeider som har bevist sin dyktighet gjennom læretiden. En potensiell medarbeider som kjenner din bedrift godt og som er produktiv fra første dag.