Hvorfor ta inn lærlinger?

Videreføring av kunnskap gjennom lærlingordningen bidrar til å sikre bransjens fremtid. Gjennom seriøs, pålitelig, oppfølging og praksis skaper man gode holdninger til de ønsker en karriere innen heste- og hovslagerfaget. 

En lærling vil også etter en stund også kunne bidra til en bedre lønnsomhet. Lærlingen blir i løpet av læretiden stadig mer produktiv for din virksomhet. Virksomheten vil normalt også kunne motta et tilskudd for å ha lærling.

En lærling kan læres opp til å bli en god medarbeider tilpasset din virksomhets. Etter endt læretid, har du mulighet til å rekruttere en dyktig medarbeider som har bevist sin dyktighet gjennom læretiden. En potensiell medarbeider som kjenner din bedrift godt og som er produktiv fra første dag.