Rettigheter/plikter

Bedriften forplikter seg til følgende:

 • Å gi opplæring som dekker læreplanen
 • Å foreta to lærling samtaler (én per år) i løpet av læretiden med skriftlig tilbakemelding, i tråd med opplæringsforskrifter.
 • Å ivareta det daglige ansvar overfor lærlingen i opplæringstiden i forhold til Opplæringsloven § 4.2, Arbeidsmiljøloven/Ferieloven.
 • Å holde lærlingen forsikret i henhold til lov om yrkesskadeforsikring
 • Å gi lærlingen fri for å delta i pliktig skoleundervisning, lærling treff arrangerte av Opplæringskontoret eller for å delta i undervisning av deler av opplæringen som bedriften ikke kan gi lærlingen.
 • Å følge de til enhver tid gjeldende bestemmelsene som gjelder lærekontrakter og lærling ordningen. Herunder blant annet bestemmelsene vedrørende ukentlig arbeidstid (40 t /uke).
 • Å kompensere eventuell frivillig overtid eller turnusordninger, økonomisk eller gjennom avspasering, direkte til lærlingen.
 • (NB. Eventuelle avtaler vedrørende oppstalling, kost og losji eller andre naturalytelser må reguleres direkte mellom bedrift og
 • lærling)
 • Å betale sin, til enhver tid, del av månedlige utgifter til Opplæringskontoret mot faktura (inkludert opptjent ferietid)
 • Bedriften har ansvar for at signert sykemelding (blankett C og D) / Digital sykemelding og Søknad om sykepenger, blir sendt Opplæringskontoret så fort som mulig, og innen 3 måneder, for at fradrag for sykemeldingsdager gis. Egenmeldt sykefravær dekkes av bedriften.