Våre fag

Hestenæringen har lange tradisjoner knyttet til menneskets bruk av hest i arbeid og konkurranse. Bruk av hest knyttet til turisme, friluftsliv, helse og omsorg og pedagogisk arbeid er økende. I dette perspektivet stiger også etterspørselen etter kompetanse for stell av hest, tilrettelegging av aktiviteter og utvikling av nye yrker og næringer. Du kan avlegge fagprøve for å bli hestefaglært etter to års skolegang, og deretter to års opplæring og verdiskapning i bedrift. Faget ligger under utdanningsprogram Naturbruk, i videregående skole. Med Vg1 naturbruk og Vg2 Heste- og dyrefag fra videregående, får du 24 måneders lærekontrakt i bedrift. Dette er hovedmodellen, men det finnes også andre løsninger.
For å bli hovslager, er hovedmodellen 1 + 3,- det vil si Vg1 naturbruk på videregående skole og 3 år i bedrift (særløp).

Hestefaget

Du får kompetanse om hestens stell, helse og drift av profesjonell stall.

Varighet
To år på skole og to år i bedrift.

Opptakskrav
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

Les om Hestefaget

Hovslagerfaget

Du får kompetanse på bein og hover på hesten, og lærer å sko hesten.

Varighet
Et år på skole (Vg1 naturbruk) og tre år i bedrift (særløp 1+3).
Faget ligger under studieretning for naturbruk i videregående skole.

Opptakskrav
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1 naturbruk

Les om Hovslagerfaget