Våre fag

Hestenæringen har lange tradisjoner knyttet til menneskets bruk av hest i arbeid og konkurranse. Bruk av hest knyttet til turisme, friluftsliv, helse og omsorg og pedagogisk arbeid er økende. I dette perspektivet stiger også etterspørselen etter kompetanse for stell av hest, tilrettelegging av aktiviteter og utvikling av nye yrker og næringer. Du kan avlegge fagprøve for å bli hestefaglært eller hovslager, etter to års skolegang og deretter to års opplæring og verdiskapning i bedrift. Faget ligger under utdanningsprogram Naturbruk, i videregående skole. Med Vg1 naturbruk og Vg2 Hest og hovslagerfag fra videregående, får du 24 måneders lærekontrakt i bedrift.

Hestefaget

Du får kompetanse om hestens stell, helse og drift av profesjonell stall.

Varighet
To år på skole og to år i bedrift.

Opptakskrav
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

Les om Hestefaget

Hovslagerfaget

Du får kompetanse på bein og hover på hesten, og lærer å sko hesten.

Varighet
To år på skole og to år i bedrift.

Opptakskrav
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

Les om Hovslagerfaget