Hovslagerfaget

Du får kompetanse på bein og hover på hesten, og lærer å sko hesten.

Varighet
Et år på skole og tre år i bedrift (særløp)

Opptakskrav
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

Hovslagerfaget er et tradisjonsrikt lærefag, men ble først innført under Reform 94 i videregående skol. Det innebærer at det er mulig å avlegge fagprøve for å bli hovslager etter to års skolegang og deretter to års opplæring og verdiskapning i bedrift.

Faget ligger under studieretning for naturbruk i videregående skole.
Det vil si at elever som ønsker å bli hovslager begynner på Vg1 naturbruk, og fortsetter på Vg2 Hovslagerfaget. 

Etter fullført skolegang fortsetter elevene som lærlinger og får praktisk opplæring i en hovslagerbedrift, hvor man etter avsluttet læretid kan avlegge praktisk fagprøve. 

Etter bestått fagprøve er kandidaten hovslager og har oppnådd status som fagarbeider.

Som hovslager kan du arbeide som selvstendig næringsdrivende med egen bedrift. Du kan eventuelt søke tilsetting bedrift som trenger egen hovslager (travbane, stutteri, ridesenter og lignende).

Det er også mulig å avlegge fagprøve i hovslagerfaget som praksiskandidat, det vil som «privatist». Da kreves det at du har minst 5 års (60 mnd.) allsidig praksis fra yrket.

https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo