Om oss

Om opplæringskontoret

Opplæringskontoret en sammenslutning av bedrifter innen hestebransjen, som ønsker å samarbeide om opplæring av lærlinger og utvikling av egen virksomhet. Opplæringskontoret for heste- og hovslagerfaget skal være ett bindeledd mellom bedrift og lærling. Vi arbeider for at bedrifter innen hestebransjen oppnår kvalitet for godkjenning som lærebedrift, samtidig som vi bistår med å rekruttere lærlinger, opplæringen og med å kvalitetssikre lærlingeordningen.

Vi har et eget styre med representanter fra bedriftene. Kontoret er lokalisert til Norsk Hestesenter på Starum i Oppland fylke, men vi er godkjent av Utdanningsetaten i alle fylker i Norge.

Kontoret gir informasjon til skoler, fylker og hestebransjen om kontorets virksomhet, og holder oversikt over videregående skoler som har hestefagtilbud.

Opplæringskontorets hovedoppgaver

  • Å skrive lærekontrakt og opplæringsavtale
  • Å lønne lærlingen etter gjeldende avtale, inkl. arbeidsgiveravgift.
  • Å sørge for at alle nødvendige papirer blir sendt Yrkesopplæringsnemnda i Fylket for godkjenning.
  • Å føre tilsyn med at opplæringen er tilfredsstillende og at læreplanen og opplæringsboka blir fulgt opp.
  • Å foreta to lærling samtaler (én per år) i løpet av læretiden med skriftlig tilbakemelding, i tråd med opplæringsforskrifter.
  • Å sørge for at de gjeldende bestemmelser for lærekontrakter og lærlingordningen blir fulgt opp av både lærebedrift og lærling.
  • Å melde lærlingen opp til fagprøve etter utstått læretid.

Hvert år mottar opplæringskontoret lister fra alle fylker med oversikt over alle studenter som søker læreplass i Heste- eller Hovslagerfaget. Basert på listene sendes det ut brev til søkere per epost, med informasjon om oss, prosessen for å bli lærling og vår rolle i denne prosessen. Vi har over 400 medlemsbedrifter og godkjenner stadig nye.

Vi sender også ut informasjon og registreringsskjema til bedrifter som ønsker å bli medlem av opplæringskontoret.
Gjennom medlemskap i opplæringskontor sikres god fagopplæring og fremtidig faglært arbeidskraft.