Lærlingsamlinger

Alle lærlinger med kontrakt gjennom Opplæringskontoret for heste- og hovslagerfaget vil i løpet av lærlingetiden inviteres til to lærlingsamlinger. Den første gjennomføres i starten av læretida, og har som hensikt ut over det faglige, at alle 1. års lærlinger skal møtes, utveksle erfaringer og bli kjent. I tillegg gis det utfyllende informasjon om Opplæringskontorets rolle og hva vi kan hjelpe lærlingene med.

Når læretida nærmer seg slutten, inviteres lærlingene på ny samling. Denne gangen dreier programmet i sin helhet seg om fagprøven. Målet vårt er å gi informasjon om, og skape trygghet rundt prøveavleggelsen. Blant annet vil en representant fra en prøvenemnd være til stede.

Ut fra evaluering av samlingene, ser vi at de fremmøtte har hatt stort utbytte, både faglig og sosialt. Vi oppfordrer derfor alle lærlinger til å delta på disse samlingene!

Opplæringskontoret dekker reiseutgifter. Du bor i dobbeltrom på Gjøvik Vandrerhjem – Hovdetun, og spiser alle måltider i deres kantine. Alt dekket av opplæringskontoret for heste- og hovslagerfaget.