Oppmelding til privatisteksamen

Oppmelding til privatisteksamen gjøres nå i ny Privatistportal: https://privatist.inschool.visma.no/

Nettleserne Chrome og Edge er anbefalt. Det bør ikke brukes mobiltelefon for å melde seg opp.

Oppmelding skjer:

  • fra og med 1. september til og med 15. september for høstsemesteret
  • fra og med 15. januar til og med 1. februar for vårsemesteret

For å melde seg opp må man:

  • Personlig logge seg inn på Privatistportalen via ID-porten
  • registrere oppmelding i fag
  • betale eksamensavgift*

*Lærlinger har rett på gratis privatisteksamen i avsluttende eksamen med kodene 3102, 3030, 4030, 3002, 4002 og 3112. Melder man seg opp som privatist i andre fag, må man betale som alle andre privatister.
Ved oppmelding i Privatistportalen må man aktivt krysse av for at man er lærling, og det må oppgis rett organisasjonsnummer til lærebedriften eller til opplæringskontoret i skjemaet.

Legges det inn feil organisasjonsnummer, vil det bli sendt regning for oppmeldingsgebyret. Det er derfor viktig at det sjekkes to ganger at dette er skrevet rett.

Les mer på Privatistkontorets sider om oppmelding til privatisteksamen:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/privatisteksamen/meld-deg-opp-til-privatisteksamen/