Om opplæringskontoret

Opplæringskontoret for heste-og hovslagerfaget er godkjent i alle fylker.

Våre hovedoppgaver i læreforholdet er

  • Å skrive lærekontrakt og opplæringsavtale
  • Å lønne lærlingen etter gjeldende avtale, inkl. arbeidsgiveravgift.
  • Å sørge for at alle nødvendige papirer blir sendt Yrkesopplæringsnemnda i Fylket for godkjenning.
  • Å føre tilsyn med at opplæringen er tilfredsstillende og at læreplanen og opplæringsboka blir fulgt opp.
  • Å foreta to lærling samtaler (én per år) i løpet av læretiden med skriftlig tilbakemelding, i tråd med opplæringsforskrifter.
  • Å sørge for at de gjeldende bestemmelser for lærekontrakter og lærlingordningen blir fulgt opp av både lærebedrift og lærling.
  • Å melde lærlingen opp til fagprøve etter utstått læretid.

Hvert år mottar opplæringskontoret lister fra alle fylker med oversikt over alle studenter som søker læreplass i Heste- eller Hovslagerfaget. Basert på listene sendes det ut brev til søkere per epost, med informasjon om oss, prosessen for å bli lærling og vår rolle i denne prosessen. Vi har over 400 medlemsbedrifter og godkjenner stadig nye. Disse medlemsbedriftene kan du se her (link til medlemsbedrifter).