Oslo Universitetssykehus – avd. ung, dagenhet stallen