Fagprøven - Kapittel 4

Alle tre deler av fagprøven skal vurderes i samsvar med forskrift av 28.06.99 til opplæringslovens kapittel 4 og 5.

Uavhengig av prøveresultat skal prøvenemnda føre protokoll hvor alle sider ved prøveavleggelsen blir dokumentert. Prøveprotokollen må være så utfyllende at den kan være grunnlag for klagenemndas behandling i forbindelse med evt klage.

Prøvenemnda skal gjennomgå dokumentasjonsdelen og gjennomføre en samtale med kandidaten hvor han/hun kan klargjøre og begrunne forhold ved arbeidet.

Dersom prøvenemnda finner det nødvendig, kan de stille spørsmål for å avklare i hvilken grad kandidaten har forståelse for faget og i hvilken grad kandidaten kan sette faget i en bredere sammenheng.

Prøvenemnda skal umiddelbart etter bedømmelsen levere prøveprotokollen til yrkesopplæringsnemnda. Yrkesopplæringsnemnda skal meddele resultatet av prøven skriftlig til prøvekandidat og lærebedrift. Klagefrist regnes fra tidspunktet for denne formelle underretningen fra yrkesopplæringsnemnda. Prøvenemnda er ikke forpliktet til, men kan gi kandidaten muntlig, uformell underretning om resultatet.

Kontakt

Opplæringskontoret for Hestefaget og Hovslagerfaget

 

Starumsvegen 64

2850 Lena

 

Tel.: 61 16 55 32

Fax.: 61 16 77 00

 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vurderer du å bli hovslager?