Fagprøven - Kapittel 2

Prøvenemndas arbeid

Fagprøven må tilpasses virksomheten i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av sin opplæring. Dersom prøven avvikles i lærebedriften, må prøvenemnda samarbeide med bedriften om utformingen av oppgaven.

Prøvenemnda har ansvar for utforming av oppgaven til fagprøven, jf forskrift til opplæringsloven § 4.42. Oppgaven skal utformes med bakgrunn i målene i læreplan for opplæring i bedrift i hestefaget. Oppgaven
må utformes slik at den gir kandidaten reell mulighet til å utføre et kvalitetsmessig godt arbeid innenfor fastsatt tidsforbruk. Før prøven tar til, skal prøvenemnda med bakgrunn i forskrift til opplæringsloven og den aktuelle oppgaven utarbeide kriterier som skal legges til grunn for vurdering av kandidatens arbeid i fagprøvens tre deler.

Alle mål i læreplan for opplæring i bedrift for hestefaget kan være gjenstand for prøving.

Oppgaven skal utformes slik at flere mål blir vurdert og slik at alle kandidater får mulighet til å vises hva de kan. Den må derfor inneholde elementer av ulik vanskelighetsgrad.

Kandidaten skal ikke kunne forutsi hvilke mål i læreplanen eller hvilke konkrete arbeidsoppgaver han/hun skal bli prøvd i.

Prøvenemnda skal påse at fagprøven inneholder elementer fra følgende moduler:

  • Modul 1: Stalltjeneste, avl og oppdrett
  • Modul 2: Trening av hest og
  • Modul 3: Kjøring av hest eller
  • Modul 4: Riding av hest


De hjelpemidlene kandidaten har brukt i læretiden skal kunne benyttes under prøven.
Prøvenemnda skal påse at prøvestedet er tilrettelagt for avleggelse av prøven.

Fagprøven skal normalt gjennomføres innenfor en tidsramme av 2 dager/evt 15 effektive timer. Innenfor denne tidsrammen skal det settes av tid til planlegging og dokumentasjon. I hestefaget settes planleggingsdelen til anslagsvis 3 timer, gjennomføringsdelen til 10 timer og dokumentasjonsdelen til 2 timer.

Kontakt

Opplæringskontoret for Hestefaget og Hovslagerfaget

 

Starumsvegen 64

2850 Lena

 

Tel.: 61 16 55 32

Fax.: 61 16 77 00

 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vurderer du å bli hovslager?